Jak nám můžete pomoci?

Plamen naděje z. s. je nevládním a nestátním subjektem (spolkem občanů), jehož hlavním posláním je kultivace kulturních a životních podmínek občanů a sociálně znevýhodněných skupin. Svou podporu a pomoc spolek realizuje prostřednictvím charitativních projektů (nikoliv sociálních služeb), které jsou podle svého charakteru rozčleněny
do specifických projektových programů.

Naše charitativní projekty, které realizujeme, mají kulturní charakter se sociálním dopadem, což znamená, že jsou zpravidla realizovány tak, aby byl zajištěn rozvoj kulturního potenciálu občanů a společensky znevýhodněných skupin, a to v takovém rozsahu, aby se zmínění občané a sociálně znevýhodněné skupiny mohli díky našim projektům začlenit do běžného společenského života. Naše působnost spadá do oblasti Moravskoslezského kraje

Veškeré charitativní projekty by se nemohli uskutečnit bez pomoci našich partnerů a sponzorů, jejichž podpora je pro nás velmi důležitá, a které si velice vážíme. S nabývajícími zkušenostmi si uvědomujeme, že  fyzických a právnických subjektů, kteří rádi a ochotně podporují neziskové organizace není mnoho, proto pokud nás chcete podpořit, rozhodně se nebojte nás kontaktovat. Podpořit nás můžete nejen prostřednictvím finančních darů, ale také prostřednictvím darů věcných nebo služeb. Z hlediska četnosti nás můžete podpořit jednorázově nebo se stát pravidelným partnerem. Vše záleží jen na Vašem uvážení. Nebojte se otevřít svá srdce a společně s námi pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují.

Co proto musíte udělat?

Je to naprosto jednoduché! Stačí si vybrat projektový program formu a způsob podpory, vyplnit potřebné formuláře nebo nás jednoduše kontaktovat.

Jak nás můžete podpořit?

  1. Věcnými sponzorskými dary - v podobě hmotného a materiálního příslušenství
  2. Finančními sponzorskými dary - v podobě příspěvků na jednotlivé programové projekty
  3. Spozorskými služebními dary - v podobě slev, různých služeb, výhod, ... atp.

Kdo nás může podpořit?

  • Fyzické osoby starší 18 let - tj. občané, podnikatelé, živnostníci, ... atd.
  • Právnické osoby - tj. firmy, společnosti, organizace, ... atd.
  • Organizace neziskového charakteru - tj. občanské spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, ... aj.


inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting