O projektových programech

Plamen naděje z. s. je nevládním a nestátním subjektem (spolkem občanů), jehož hlavním posláním je kultivace kulturních a životních podmínek občanů a sociálně znevýhodněných skupin. Svou podporu a pomoc spolek realizuje prostřednictvím charitativních projektů (nikoliv sociálních služeb), které jsou podle svého charakteru rozčleněny
do specifických projektových programů.

Naše charitativní projekty, které realizujeme, mají kulturní charakter se sociálním dopadem, což znamená, že jsou zpravidla realizovány tak, aby byl zajištěn rozvoj kulturního potenciálu občanů a společensky znevýhodněných skupin, a to v takovém rozsahu, aby se zmínění občané a sociálně znevýhodněné skupiny mohli díky našim projektům začlenit do běžného společenského života. Naše působnost spadá do oblasti Moravskoslezského kraje

Naše projektové programy a konkrétní projekty jsou zaměřeny hlavně na tyto specifické sociální subjekty
a skupiny:

 • Seniory a osoby se zdravotním postižením, popřípadě osoby s dlouhodobým závažným či chronickým onemocněním

Věříme, že právě neziskové subjekty a výše uvedené sociální skupiny si naší podporu a pomoc bezesporu zaslouží, proto jsou konkrétní projekty podle svého charakteru rozčleněny na specifické projektové programy, kterými jsou:

 1. Podpora pro plamen naděje z. s. - součástí tohoto programu jsou takové projekty,
  které zajistí rozvoj a plynulý chod našeho spolku. Veškeré finanční prostředky jsou zejména využity na úhradu provozních nákladů souvisejících s chodem spolku
 2. Podpora seniorů a OZP - v rámci tohoto projektového programu (P. P.) jsou realizovány takové projekty, které svým charakterem přispějí k zlepšení zdravotních, kulturních
  či životních podmínek starších osob, občanů se zdravotním postižením, nebo také těch občanů, kteří trpí závažným dlouhodobým či chronickým onemocněním somatického
  či psychického charakteru

Svou pomoc realizujeme na základě:

 • Spolupráce s neziskovými subjekty
 • Spolupráce se sponzory
 • Solidarity a participace občanů
 • Věcných sponzorských darů
 • Finančních sponzorských darů

Proto máte-li možnost a zájem nás podpořit, určitě se neváhejte na nás obrátit.

 

Všem dosavadním partnerům, kteří nás doposud podpořili či nás stále věcně nebo finančně podporují, srdečně děkujeme!


Za Plamen naděje, z. s.
Ondřej Skála - ředitel spolku


Plamen naděje

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting